ย 
  • Harry Derbitsky

Ep. 15-3 Principles in Greenland

Updated: May 25, 2021


In this conversation, ๐—œ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ผ from Greenland shares how the inside-out understanding has completely changed her life from ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‚ ๐’—๐’Š๐’„๐’•๐’Š๐’Ž ๐’๐’‡ ๐’‰๐’†๐’“ ๐’‘๐’‚๐’”๐’• ๐’‚๐’๐’… ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ƒ๐’“๐’๐’Œ๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‡๐’–๐’๐’๐’š ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’†๐’๐’•, ๐’‹๐’๐’š๐’‡๐’–๐’ ๐’‚๐’๐’… ๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’‚๐’๐’๐’š ๐’˜๐’†๐’๐’. She also highlites how this helped her to share the 3 Principles understanding with her ๐’„๐’๐’Ž๐’Ž๐’–๐’๐’Š๐’•๐’š ๐’Š๐’ ๐‘ฎ๐’“๐’†๐’†๐’๐’๐’‚๐’๐’… ๐’†๐’‡๐’‡๐’๐’“๐’•๐’๐’†๐’”๐’”๐’๐’š ๐’‚๐’๐’… ๐’•๐’‰๐’† ๐’“๐’†๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’‚๐’ƒ๐’๐’† ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’‚๐’„๐’• ๐’•๐’‰๐’‚๐’• ๐’Š๐’•'๐’” ๐’‰๐’‚๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’ I๐’๐’…๐’Š๐’ˆ๐’†๐’๐’๐’–๐’” ๐’‘๐’†๐’๐’‘๐’๐’†. 3PGL Inuit has over 3300 members on their Facebook Group.


FULL WEBINAR SHOW can be seen https://youtu.be/Jjv4h1kfqPo


TAWHID FB Group: https://www.facebook.com/groups/272413747348968/?ref=share


TAWHID Youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCMlRJI43vAagTPHxeRwMRrQ6 talks including Ivalo https://www.youtube.com/channel/UCxXkGuCaahZawIpOAA6Ng8g SECTION 3


https://youtu.be/ObgKPgo4uK8 IVALO AND HARRY TALKING ABOUT SPIRIT

https://youtu.be/GaImhx-xsXk MYSTICAL NATURE OF THE PRINCIPLES with 5 in the above picture

https://youtu.be/sdfxJk99msY NATIVE AMERICAN AND INDIGENOUS SPIRIT with PATTI JO, IVALO + HARRY

https://youtu.be/H-QYlDBjyoo with MANY WOMEN FROM GREENLAND + METTE LOUISE HOLLAND & HARRY

98 views0 comments

Recent Posts

See All
ย